Ons manifest

Er is iets fundamenteel mis in Nederland maar feitelijk in geheel Europa en dan wordt bedoeld de huidige EU.

Inleiding

De samenleving kent vier pilaren ;

  1. Democratie
  2. Economie
  3. Werkethos
  4. Educatie

In alle vier de pilaren is veel mis. In dit document worden alle pilaren aan de orde gesteld .

Het is de bedoeling om rond deze pilaren een partij te vormen die alle vier de pilaren weer vitaal wil maken met als katalysator:

GELIJKWAARDIGHEID  –   VRIJHEID  –  VERANTWOORDELIJKHEID   – VERTROUWEN  –  MINDER REGELS –  MEER RESULTAAT –  GEWOON DOEN

ONS PROGRAMMA IN EEN OOG OPSLAG:

1)     Een gegarandeerd inkomen voor iedereen geeft garanties voor mensen van 0 tot 80+.

2)     Het meeveren met de veranderingen die beter zijn.

3)     We moeten niet bezuinigen of ombuigen maar meeveren.

4)     Goed onderwijs is het cement van de samenleving. Door middel van loopbaanbegeleiding is er garantie voor stage en een baan.

5)     Veiligheid / geborgenheid zijn de basis van een homogenen samenleving.

6)     De economie moet dusdanig georganiseerd zijn dat een eventuele crisis niet ten koste gaat van het welzijn. De economie dient zich aan te passen aan het welzijn van de mensen.

7)     Milieu en welzijn van mens en dier dienen hand in hand te gaan. Brussel als plek om voor heel Europa afspraken te maken.

8)     De burger moet in principe overal digitaal over belangrijke zaken (alles wat de burger direct raakt)  mee kunnen beslissen.

9)     Woningmarkt moet veranderen in Volkshuisvesting.

10) Het OV moet in dienst staan van de reizigers.

ONZE DOELEN (in willekeurige volgorde)

1.       Het welzijn van mensen is ons hoogste doel.

2.       Het gaat niet om veranderen maar om verbeteren.

3.       Bestaanszekerheid van de mensen te vergroten en niet meer afhankelijk maken                 van geld uit  arbeid alleen.

4.       Veiligheid/geborgenheid.

5.       Milieu:

  • Pas op de plaats
  •  Geen ad hoc oplossingen
  • Waterstof
  • Torium centrales

6.       Goed onderwijs.

7.       Op zoek naar andere vorm van werk.

8.       Onze economie moet crisis bestendig zijn. (een parallel munt)

9.       Bestaande infrastructuur omvormen tot verbetering.

10.   Burger participatie: referendum.

Johan de leeuw

Jolanda van Hulst

Robert Hompe