BBN

Boem…….. en alles stond stil!

Eén vleermuis legt de wereldeconomie plat. Wat zegt dat over de wereldeconomie? Kennelijk is onze economie een zwak bouwwerk wat bij de geringste tegenslag zo maar omvalt. Maar wat is dat eigenlijk, “de economie” Kan je dat vastpakken of is het een theoretische fictie? Net een legodoos in de speelhoek voor economen. Ja, het is […]

De schreeuw van onze Leeuw

Van onze voorzitter Dag beste mensen, Geen politieke peilingen. Wel andere raadplegingen die ook zeer van belang zijn en dus geef ik ze maar door. https://www.maurice.nl/peilingen/2020/04/05/corona-crisis-onderzoek-3-4-2020/ Er gaan steeds meer stemmen op die de gezondheid van mensen naar de tweede plaats willen verschuiven en de economie op de eerste plaats willen zetten. Zoals het voor Corona […]

Burger Belangen Nederland is voor de gekozen Burgemeester Den Haag kan als voorbeeld dienen

Vorige week riepen we de gemeenteraad van Den Haag op om voor de nieuwe Haagse burgemeester, die op 1 juli moet aantreden, een openbare verkiezing te organiseren. Hier zouden  alle Hagenaars aan kunnen meedoen en niet alleen diegenen met toegang tot de achterkamertjes. Vooralsnog liep dit vast op onwil van de meeste partijen. Eerste openbare […]

Kinderopvang moet kosteloos worden

Burger Belangen Nederland  wil Nederland “ontregelen“, niet op zijn kop zetten, maar simpelweg verbeteren door alles te vereenvoudigen. Te beginnen met de Kinderopvang en de daarbij behorende toeslagen. Kinderopvang is in onze visie een basisbehoefte en zou dus geheel kosteloos voor de burger moeten zijn. De toeslagen, zoals  o.a. de  kinderopvang toeslag is dan namelijk […]